Home Disclaimer

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Intrazorg. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Intrazorg is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Intrazorg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Intrazorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Intrazorg geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Contact

fitintra
Meer dan 200 vierkante meter showroom:
Loopbanden – roeiers – hometrainers – crosstrainers – spinningfietsen – krachtstations – accessoires – etc!

Openingstijden van de showroom:
Dinsdag van 12:00 tot 17:00
Woensdag van 12:00 tot 17:00
Donderdag van 13:00 tot 18:00
Vrijdag van 10:00 tot 17:00
Zaterdag van 10:00 – 16:00

Adres showroom:
Richterlaan 10 – 3
9207 JV Drachten
Tel: 0512-356961
info@intrazorg.nl

Wilt u buiten de openingstijden onze showroom bezoeken?
Bel ons en we maken meteen een passende afspraak:

Bel: 0512 – 356961